Leasing – czy się opłaca?

Prawe aspekty leasingu

Leasing w sensie prawnym to umowa między korzystającym, a właścicielem obiektu leasingu, zwanym finansującym. Działa ona na mocy Kodeksu cywilnego. Prawie istnieje także działalność firm pośredniczących, są to firmy leasingowe, które specjalizują się w tym jednym zagadnieniu.

Istnieją głównie dwa zasadnicze rodzaje leasingu takie jak leasing samochodu operacyjny i finansowy. Klasyfikacja do odpowiedniego rodzaju powinna odbyć się już w momencie podpisania umowy.

Finansowe aspekty leasingu

Pod względem podatkowym przedmiotem leasingu mogą być wyłącznie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji, a także grunty. Każdy z rodzajów leasingu – operacyjny czy finansowy – rozlicza się nieco inaczej.

Leasing operacyjny umożliwia włączenie w koszty uzyskania przychodu czynsz inicjalny oraz raty leasingowe, które korzystający jest obowiązany płacić. Jest ograniczony umową czasową, ale nie krótszą niż określony na poziomie 40% stopień amortyzacji obiektu leasingu.

Leasing finansowy natomiast, w odróżnieniu od operacyjnego, umożliwia ujęcie amortyzacji danego środka.

Co najczęściej firmy biorą w leasing?

Do bardzo popularnych obiektów leasingu można zaliczyć: leasing samochodu, leasing maszyn lub linii produkcyjnej, leasing wózka widłowego, czy też leasing sprzętu komputerowego.

Leasing aut jest jednak najpowszechniejszy, ponieważ mogą z niego korzystać zarówno mali, średni jak i duzi przedsiębiorcy, zarówno przedsiębiorstw produkcyjne, handlowe i usługowe. Nie jest ograniczony specyfiką prowadzenia działalności. Samochód jest podstawowym środkiem w każdej firmie. Ponadto co jeszcze jest opłacalne w leasingu samochodów, to fakt, ze podatek od środków transportu obciąża bezpośrednio właściciela, a nie korzystającego.

Najczęściej zawiera się umowę leasingu na ruchomości, ponieważ są łatwiejsze w upłynnianiu. Można je prędzej wykupić po okresie zakończenia umowy leasingu.

Leasing czy kredyt?

Wiele opłat, w tym manipulacyjna, inicjalna, podstawowa, końcowa, czy też warunkowa, zniechęca istotnie do inwestowania za pośrednictwem leasingu. Struktura kredytu wygląda nieco prościej. Nie zawsze jednak jest to opcja tańsza.

Warto też pamiętać, że każdy jeden kredyt obciąża zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Obciąża ją w dodatku na długi okres czasu, najczęściej powyżej 5 lat. Same umowy leasingu trwają przeważnie krócej.

Leasing niesie zatem za sobą sporo prawnych, finansowych i praktycznych korzyści, których nie znajdziemy w żadnej innej formie finansowania.

Dodaj komentarz