Wybierz Leasing Poznań

Co to w ogóle jest leasing

Jest to umowa pisemna, którą podpisują między sobą przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz firma leasingowa. Klienta leasingowego określa się mianem leasingobiorcy, a firmę leasingową jako leasingodawcę. W ramach umowy na leasing poznań leasingodawca przekazuje leasingobiorcy jakiś lub jakieś przedmioty na określony czas na warunkach zawartych w tej umowie. Najczęściej wybieranymi środkami trwałymi są samochody do trzech i pół tony. Poznaj oferty finansowania dla firm w Millennium Leasing. Z leasingowania takich maszyn korzystają wszystkie firmy, od mikro firm aż po największe korporacje. Oczywiście ilość leasingowanych sprzętów jest różna, ponieważ mała firma weźmie jedno auto w leasing, a duża kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt. Wracając jednak do umowy leasingu. Zawarte są w niej informacje na temat leasingowanego środka trwałego, opłat leasingowych, terminów spłat i pozostałe ogólne informacje. Nie można jednak skończyć na przestudiowaniu jedynie umowy leasingu. Bardzo ważne jest także dokładne przeanalizowanie Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, gdzie znajdują się najróżniejsze informacje jak np. postępowania jednej i drugiej strony w przypadkach losowych, możliwe dodatkowe opłaty występujące w trakcie trwania umowy leasingowej i wiele, wiele więcej. Po skutecznym zawarciu umowy leasingowej, leasingobiorcy przekazany zostaje środek trwały, który musi stosować zgodnie z zastosowaniem i uwzględniając wszystkie zakazy, nakazy i ograniczenia, które występują w umowie. Oczywiście nie są to ograniczenia, które mają wpływ np. na jazdę samochodu.

Trochę statystyk leasingowych

Niezmiennie od prawie początku istnienia leasingu to samochody do trzech i pół tony są najchętniej wybierane. Nie jest to jednak wyłączny rodzaj środka trwałego, który można wziąć w leasing. W ostatnich latach olbrzymią popularność zyskały także maszyny i urządzenia z najróżniejszych branż (najpopularniejsza jest branża poligraficzna, medyczna, czy budowlana). Leasing również bardzo upodobały sobie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem. To idealny sposób, by szybko doposażyć swój tabor pojazdów w dodatkowe maszyny, które w bardzo krótkim czasie pozwolą na generowanie dodatkowych przychodów do firmy, zwiększenie wydajności i efektywności pracy oraz jakości wykonywanych usług. Warto dodać, że leasing istnieje również w wydaniu konsumenckim, które przeznaczone jest dla osób, które nie posiadają własnych działalności gospodarczych. Jest to jednak rozwiązanie bardzo mało popularne i niewiele firm ma je w swoich ofertach.

Formy leasingowe

Każdy przedsiębiorca ma do wyboru albo leasing operacyjny, albo finansowy. Ten pierwszy cieszy się zdecydowanie większą popularnością i to na promocje tego rozwiązania idą największe fundusze. Leasing finansowy nie jest praktycznie w ogóle promowany. Zacznijmy od omawiania leasingu operacyjnego. W koszty prowadzenia działalności gospodarczej wpisuje się raty leasingowe (zarówno część kapitałową jak i odsetkową), opłatę inicjalną, którą wpłaca się po zawarciu umowy leasingowej. Jeśli chodzi o formalności, to środek trwały pozostaje w majątku firmy leasingowej, a w trakcie umowy trzeba spłacić min. 40 procent wartości początkowej środka trwałego. Wartość niespłaconą stanowi wykup, który trzeba zapłacić, jeśli chce się po zakończeniu umowy zostać wyłącznym właścicielem środka trwałego. W leasingu finansowym w trakcie umowy spłaca się pełną wartość, środek trwały znajduje się w majątku przedsiębiorcy, a do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może wliczyć odsetkową część rat leasingowych wraz z odpisami amortyzacyjnymi. Warto dodać, że podatek VAT w leasingu operacyjnym płaci się od każdej raty oddzielnie, a w finansowym jest to jedna opłata pełnego VAT-u po zawarciu umowy. Kolejna sprawa to fakt, że leasing operacyjny traktowany jest jako usługa i objęty stałym podatkiem 23 procent, podczas gdy w leasingu finansowym podatek zależy od tego, na jaki wystawiona jest faktura.